Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Ενδοδαπέδια θέρμανση

0
ενδοδαπέδια θέρμανση

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Η ενδοδαπέδια θέρμανση εκμεταλλεύεται την εκπεμπόμενη από το δάπεδο θερμική ακτινοβολία προκειμένου να θερμάνει το χώρο. Πρόκειται για μια μορφή θέρμανσης, η οποία αν και έχει αρχίσει την τελευταία δεκαετία να κάνει έντονη την παρουσία της στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα. Τότε, υποδαπέδια κανάλια θερμού αέρα, που προερχόταν από την καύση ξύλων, χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του χώρου.

Θερμική άνεση

Με τον όρο θερμική άνεση, εννοούμε το αίσθημα της ευεξίας που δίνεται στον άνθρωπο και του επιτρέπει να διατηρεί τις βιολογικές του παραμέτρους στα ιδανικά επίπεδα. Αναφέρεται κυρίως στις θερμοκρασιακές και υγρομετρικές συνθήκες, καθώς και στην ταχύτητα αέρα του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Η ευεξία στην πραγματικότητα εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους, όπως σωματική δραστηριότητα, ρουχισμό και στάθμη θορύβου.

Θερμική άνεση

Από την ανάλυση των καμπυλών ευεξίας (Εικ. 1) παρατηρούμε πως η πλησιέστερη θερμοκρασιακή κατανομή στη βέλτιστη, είναι αυτή που παράγεται από την ενδοδαπέδια θέρμανση.
Το ενδοδαπέδιο σύστημα μετάδοσης με ακτινοβολία είναι το μόνο σύστημα που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ακόμα και στα πιο απαιτητικά κλιματικά και εργονομικά κριτήρια σε οικιακό, επαγγελματικό και βιομηχανικό περιβάλλον.

Λειτουργεία ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Η λειτουργία του βασίζεται στην τροφοδοσία πλαστικών σωληνώσεων εντός του δαπέδου με νερό θερμοκρασίας 30 – 45° C. Η θερμοκρασία αυτή κρίνεται ικανοποιητική λόγω του μεγάλου μεγέθους του χρησιμοποιούμενου σώματος, που εν προκειμένω είναι όλο το δάπεδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια ομοιόμορφη θερμοκρασιακή κατανομή στο χώρο (Εικ. 2) σε αντίθεση με άλλες κλασικές μεθόδους θέρμανσης.

Λειτουργεία ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Η χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας σε συνδυασμό με την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας και την ισχυρή μόνωση του δαπέδου, είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο εν λόγω σύστημα τα βασικά του πλεονεκτήματα:

 • Δυνατότητα συνεργασίας με κάθε σύγχρονη πηγή θερμότητας όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες συμπύκνωσης. Επίσης έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με τις λεγόμενες ήπιες μορφές ενέργειας, όπως τη γεωθερμία και την ηλιακή ενέργεια. Επιτυγχάνεται έτσι σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (έως και 60%) καθώς και μείωση των εκπομπών CO2.
 • Λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας στο δάπεδο, όπου έχει εγκατασταθεί ισχυρή μόνωση και όχι ψηλά στο χώρο, όπου οι απώλειες από την οροφή είναι αυξημένες, μειώνονται αισθητά οι απώλειες του χώρου και έτσι μπορούμε να επιτύχουμε συνθήκες άνεσης στο χώρο με εσωτερική θερμοκρασία έως και 2 °C χαμηλότερη σε σχέση με ένα κοινό σύστημα θέρμανσης. Έχει αποδειχθεί πως μειώνοντας τη θερμοκρασία δωματίου κατά ένα μόλις βαθμό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας από 5 έως 7%.
 • Η χρήση της ακτινοβολίας για την αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου εξαλείφει τα ρεύματα αέρα και τη μεταφορά της σκόνης, κάνοντας υγιεινότερες τις συνθήκες διαβίωσης. Σε αυτό βοηθά και η μείωση της θερμοκρασίας με την αύξηση του ύψους επιτυγχάνοντας ιδανικές συνθήκες για το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή ζεστά πόδια ψυχρότερο κεφάλι.
 • Η συνεχής λειτουργία του συστήματος και η αδράνειά του σε συνδυασμό με την ισχυρή μόνωση του δαπέδου, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.

Σχεδιασμός

Η διαστασιολόγηση ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι αυτή που θα καθορίζει την εκπεμπόμενη ακτινοβολία ανά m2 επιφανείας. Ένας τέτοιος υπολογισμός εξαρτάται από παράγοντες όπως:

 • το βήμα διάστρωσης του σωλήνα πάνω στη μονωτική πλάκα
 • το είδος του τελικού δαπέδου (ξύλο, πλακάκι, μάρμαρο κλπ) και οι φυσικές του ιδιότητες
 • τη διάμετρο του σωλήνα διάστρωσης των κυκλωμάτων
 • το συνολικό μήκος του κάθε κυκλώματος
 • την υδραυλική εξισορρόπηση των κυκλωμάτων κλπ.

Σχεδιασμός

πίσης οι τιμές της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας δε θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο, το οποίο καθορίζεται από το διάγραμμα της Εικόνας 3. Στο διάγραμμα αυτό παρατηρούμε την ανοιγμένη ανά μονάδα επιφανείας επιτρεπόμενη αποδιδόμενη ισχύ συναρτήσει της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ δαπέδου και αέρα.

Μέσω του διαγράμματος αυτού τίθεται ένα άνω όριο στην επιτρεπόμενη θερμοκρασία δαπέδου, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα πρηξίματος των αστραγάλων ή αλλοιώσεις του υλικού του δαπέδου. Έτσι για παράδειγμα για μια επιθυμητή θερμοκρασία χώρου τους 20 °C και θερμοκρασία δαπέδου τους 29 °C, η μέγιστη επιτρεπτή εκπεμπόμενη ισχύς ανά μονάδα επιφανείας, όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, ανέρχεται στα 100 W/m2.

Τεχνολογική εξέλιξη

Καρδιά του συστήματος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης αποτελεί ο σωλήνας. Η Cherbros σας δίνει την ευελιξία να επιλέξετε μεταξύ των κορυφαίων προϊόντων Pex-b ή Pert 17×2 με φράγμα υδρατμών οξυγόνου.

Ο Pex-b είναι πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με δικτύωση της μεθόδου των σιλανίων. Επιτυγχάνεται με δευτερεύουσα διαδικασία εμβάπτισης του σωλήνα σε ειδικό διάλυμα δικτύωσης και χρήση ως καταλυτών τη θερμότητα και την υγρασία. Ο αρχικός βαθμός δικτύωσης είναι 65%, ενώ με την πάροδο του χρόνου φτάνει έως και το 80%, σε αντίθεση με τις δύο άλλες μεθόδους δικτύωσης (Pex-c και Pex-a) που σταματούν στο 60 και 70 % αντιστοίχως.

Η δικτύωση του σωλήνα δε σχηματίζεται σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, γεγονός που διατηρεί αναλλοίωτα τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά αλλά και την ομοιομορφία της δικτύωσης σε όλη την επιφάνεια του σωλήνα και στις τρεις διαστάσεις.

Το διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 4) επιβεβαιώνει την υψηλή αντοχή του σωλήνα Pex-b σε εφελκυστικές τάσεις για διάφορες θερμοκρασίες του περιεχόμενου ρευστού σε σχέση με άλλους τύπους δικτύωσης.

Τεχνολογική εξέλιξη θερμανσης

Ο σωλήνας Pert (Polyethylene of Raised Temperature Resistance) οφείλει τα πλεονεκτήματά του στην προηγμένη μοριακή αρχιτεκτονική του, η οποία επιτρέπει την παραγωγή πολυαιθυλενίου αυξημένης αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς την ανάγκη δικτύωσης. Έτσι ο εν λόγω σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε εφαρμογή ζεστού νερού.

Πρώτη ύλη παραγωγής του σωλήνα είναι το υλικό DOWLEX, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσδίδει στο τελικό προϊόν υψηλή ευκαμψία (δυνατότητα μικρής ακτίνας καμπυλότητας) και μακροχρόνια αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του σωλήνα είναι:

 • Υψηλή ευκαμψία, που προσφέρει ευκολία κατά την πυκνή διάστρωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εσωτερική θερμοκρασία με χαμηλότερες θερμοκρασίες προσαγωγής. Επίσης λόγω της μειωμένης ψαθυρότητας του υλικού, επιτρέπεται η διάστρωσή του ακόμη και σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C χωρίς το φόβο αστοχίας. Το μικρό του βάρος παρέχει ευκολία στην εγκατάσταση και εξοικονόμηση χρημάτων λόγω των μειωμένων εργατικών.
 • Μικρή τραχύτητα της εσωτερικής επιφάνειας του σωλήνα, που οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής του και εγγυάται τις ελάχιστες δυνατές απώλειες ροής (Εικόνα 5) καθώς και την προστασία του συστήματος από τη διάβρωση. Σωλήνες με υψηλή τραχύτητα ευνοούν την ανάπτυξη επικαθίσεων στο εσωτερικό τους με αποτέλεσμα την αύξηση του απαιτούμενου μανομετρικού αλλά και των διαβρώσεων του συστήματος
 • Χαμηλό κόστος λόγω της έλλειψης ανάγκης προσθήκης επιπλέον χημικών και διεργασιών κατά την παραγωγή του, προκειμένου να ενισχυθεί η δομή του.

σωλήνας Pert

Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για περισσότερο από ένα έτος σε θερμοκρασία 110°C, επιτρέπουν την αναγωγή των αποτελεσμάτων για πάνω από 50 έτη στους 70°C, κάνοντας χρήση των συντελεστών αναγωγής κατά ISO 9080. Το τελικό προϊόν έχει αντοχή συγκρίσιμη με σωλήνα Pex, χωρίς όμως την απαίτηση της επιπλέον δικτύωσης. Τα τελικά αποτελέσματα φαίνονται στην παρακάτω Eικόνα.

αντοχή σωλήνα Pert

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here